Powołując się na portal Pudelek.pl i ich informatorów :) poniżej znajdziecie listę uczestników kolejnej odsłony Agenta.
Tym razem ekipa będzie się ścigać w Argentynie.

Alan Andersz,
Mateusz Maga,
Olga Frycz,
Joanna Jędrzejczyk,
Edyta Zając-Rzeźniczak,
Marek Włodarczyk,
Tomasz Niecik,
Piotr Kędzierski,
Odeta Moro,
Agnieszka Rylik.