Oba seriale z letniej ramówki NBC zostały skasowane.
Powodem była niska oglądalność.

Będzie Wam któregokolwiek brakować?
Ja widziałam tylko dwa odcinki BrainDead i to była strata czasu.