Przygotowała martucha +2pkt.

Poznaj serial po kadrze.
Za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.

1

2

3.

4

5

6

7

8

9

10