Stacja Lifetime długo trzymała widzów w niepewności.
Jednak już wiadomo, że powstanie 4 sezon.
Spotkanie z pokojówkami tradycyjnie latem.