W wieku 80 lat odszedł wybitny aktor filmowy, teatralny i telewizyjny.
Największą popularność przyniosła mu rola Franka Dolasa z “Jak rozpętałem II wojnę światową” i Murgrabiego z Janosika.