Dziękuję, za wszystkie Wasze głosy :)
Najlepszą sprawą w “Prawie Agaty” w wiosennej ramówce okazała się “Renta ZUS”, która zdobyła I miejsce.
Na II znalazło się “Ubezwłasnowolnienie dziadka”, a na III uplasował się wątek “Alpinisty”.

Poza pierwszą trójką - “Obrona niesłusznie skazanego” i “Morderstwo bezdomnego”.