Pojawiły się plakaty i informacje o datach premier dwóch, nowych seriali NBC.
“About a Boy” będzie emitowane od 21 lutego 2014, a “Growing Up Fisher” od 23 lutego 2014.