Premiera 2 kwietnia 2013. Po raz kolejny - kłopoty w kancelarii.
Streszczenie poniżej.

Agata prowadzi sprawę Kariny P. podejrzanej o zabójstwo matki, która w wyniku wypadku pozostawała w śpiączce przez pięć lat. Oskarżona w oczekiwaniu na rozprawę przebywa zamknięta w szpitalu psychiatrycznym. Dębski prowadzi sprawę Lucyny D. występującej do Sądu z wnioskiem o ograniczenie byłemu mężowi Sergiuszowi D. kontaktów z synem. Apelacja Agaty w sprawie nakazu zapłaty byłemu klientowi Januszowi G. czterech mln złotych zostaje odrzucona. Kancelarii grozi upadłość.