Premiera 5 listopada 2013.
Poniżej streszczenie odcinka.

Andrzej i Zofia stają na ślubnym kobiercu. Podczas ceremonii zachodzą nieoczekiwane komplikacje. Inspektor Majewski towarzyszy Agacie na uroczystości. Dębski domyśla się, że Agata jest nim zainteresowana. Podczas kolejnej rozprawy Bartek i Justyna reprezentują przeciwne strony. Bartek z coraz większym zainteresowaniem przygląda się Justynie. W domu Doroty mnożą się problemy.