Premiera 29 marca 2015.

Przepracowawszy jeden dzień, Solejuk czuje się bardzo zmęczony. Kazia musi renegocjować warunki jego zatrudnienia. Zwołane przez Monikę konsylium nadal zajmuje się zdrowiem Kusego. Pietrek z rozmachem inauguruje działalność akademii. Biskup coraz lepiej radzi sobie na nowym stanowisku, co nie pozostaje bez wpływu na jego stosunki z najbliższym otoczeniem. PPU przystępuje do prac nad zawiązaniem koalicji.