Po zdjęciu musicie podać tytuł serialu.

Za poprawną odpowiedź 1 pkt. Do wygrania 10 punktów.

Seriale są znane.

11

12