Poniżej 5 zdjęć mieszkań - musicie napisać  kogo to lokum i z jakiej produkcji.

Za każdą poprawną odpowiedź - 2 pkt

1

2

3

4

5