Poniżej 5 zdjęć mieszkań - musicie napisać  kogo to lokum i z jakiej produkcji.
Za każdą poprawną odpowiedź - 2 pkt

Zagadka od pauli890 + 2pkt.

1

2

3

4

5