Premiera 6 kwietnia 2014.
Co jeszcze wydarzy się w odcinku?

Sukces terapii Więcławskich skłania Hadziukową i Solejukową do podjęcia pewnych kroków. To trudne zadanie ze względu na opór małżonków. W miarę rozwoju sytuacji dochodzi do wymiany małżeńskiej - Hadziukowa przenosi się do Solejukowej, a Solejuk wprowadza się do Hadziuka. Senator i Czerepach rozpoczynają kompletowanie prawdziwej drużyny do sejmu spośród miejscowej śmietanki intelektualnej. Senatorowa włącza się do akcji. Przejęta misją ratowania ojczyzny od klęski demograficznej idzie do aptekarza i błaga go, by zgodził się kandydować.