Poniżej znajdują się seriale zagraniczne - konkretnie z jednego, zaprzyjaźnionego kraju.
Za każdą odpowiedź 1 pkt :)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

……………..

Wersja specjalna nr 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10