Za każdą poprawną odpowiedź - 1 pkt.
Ocenia shannon.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10