Ocenia i punkty przyznaje… bggh.
Za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10