Tytuł odcinka:”The Proton Transmogrification”. Premiera 1 maja 2014.