Chodzi o wydarzenie serialowe, lub “okołoserialowe”, które pojawiło się w ubiegłej ramówce.
Za każdą poprawną odpowiedź 2 pkt.

1

2

3

4

5