Za każde odgadnięte zdjęcie - 1 pkt. Oczywiście liczy się tylko pierwsza odpowiedź.

22

23

24