Za każde odgadnięte zdjęcie - 1 pkt. Oczywiście liczy się tylko pierwsza odpowiedź
Do kogo należą mieszkania, które znajdują się poniżej?

40

41

42