Spróbujcie zgadnąć, kto z bohaterów serialu zagranicznego posiada dane mieszkanie.
* wersja próbna :)

1.

2.

3.