Za każde odgadnięte zdjęcie - 1 pkt. Oczywiście liczy się tylko pierwsza odpowiedź :) Do kogo należą mieszkania, które znajdują się poniżej?

4.

5.

6