Waszym zadaniem jest napisać kto jest rodzicem dziecka i w jakim serialu pojawiła się postać o danym imieniu.
Za poprawną odpowiedź 1 pkt.
Za Bonus 2pkt.


1. Zuzanna
2. Aniela
3. Adam
Bonus na 18.02 - KONSTANCJA