Poniżej kolejna zagadka, wymyślona przez pauli890 :)
W zestawie pojawią się trzy obrazki - dwa opisują bohatera serialu, jeden jest “zmyłką”.
Poprawna odpowiedź wygląda następująco:
Opisujemy obrazek, który nie pasuje do postaci i podajemy prawidłowe obrazki 1+2 = Imię/lub Nazwisko bohatera i serial z którego pochodzi.
Za każdy poprawny zestaw otrzymujemy 1 punkt. Oczywiście z jednego zestawu można uzyskać jedną, dwie lub więcej prawidłowych odpowiedzi.
pauli890 otrzymuje 1 pkt za zagadkę nr 1, w której nie może uczestniczyć :)
1.

2.

3.