Strona główna
Hobby
Tutaj jesteś
Hobby Ryby słodkowodne w Polsce – lista gatunków

Ryby słodkowodne w Polsce – lista gatunków

Data publikacji 26 lutego, 2024

Ryby słodkowodne stanowią istotny element ekosystemów Polski, dzięki swojej różnorodności wpływają na prawidłowe funkcjonowanie całej bioróżnorodności wody słodkiej. W naszym kraju możemy zanotować obecność około 80 gatunków ryb słodkowodnych, które zajmują różnorodne nisze ekologiczne i dostarczają szereg usług ekosystemowych, od kontrolowania populacji innych organizmów, po dostarczanie pożywienia dla ptaków i ssaków.

Ryby słodkowodne w Polsce

Różnorodność mówi nam o ilości i różnicach genetycznych, gatunkowych oraz ekosystemowych w obrębie danego obszaru. W Polsce możemy spotkać wiele różnorodnych gatunków ryb słodkowodnych, zarówno rodzimych, jak i introdukowanych. Wśród nich znajdziemy zarówno gatunki drapieżne, jak szczupak czy sum, jak i roślinożerne, takie jak amur biały.

Występowanie i różnorodność gatunków

Majoritarną cześć ryb słodkowodnych występujących w Polsce stanowią gatunki autochtoniczne, czyli te, które są tu obecne od długiego czasu, a ich występowanie nie jest wynikiem działania człowieka. Wśród nich możemy wyróżnić gatunki takie jak: szczupak, leszcz, płoć, jazgarz, karp, krąp, jaź, lin, miętus, sandacz, węgorz, sum, głowacica czy troć. W mniejszym stopniu, ale też powszechnie występują gatunki introdukowane, których obecność jest rezultatem działalności człowieka. Do nich należy na przykład amur biały, tołpyga biała, słonecznica czy różanka.

Warunki życia w polskich wodach

Różnorodność gatunków ryb słodkowodnych w Polsce jest możliwa dzięki różnorodności środowisk wodnych – zarówno stojących, jak i płynących. różne gatunki ryb preferują różne typy środowisk i różne warunki życia. Na przykład, szczupak preferuje zarośnięte zbiorniki, sum występuje głównie w dużych rzekach, a głowacica w chłodnych rzekach karpackich. Ważną rolę odgrywa tutaj także dostępność pokarmu. Na przykład płoć jest gatunkiem wszystkożernym, zdolnym do spożywania zarówno drobnego pokarmu roślinnego, jak i zwierzęcego.

Ochrona i zagrożenia dla gatunków

Wiele gatunków ryb słodkowodnych w Polsce jest objętych ochroną, na przykład szlachar, mieczyk, sielawa, głowacica, piskorz, kiełb i węgorz. Zagrożeniem dla ryb słodkowodnych są przede wszystkim działania antropogeniczne. Zanieczyszczenie wód, zmiany klimatu, przekształcanie naturalnych siedlisk, nadmierny odłów oraz introdukcja gatunków obcych, mogą prowadzić do zmniejszenia populacji ryb słodkowodnych. Dlatego też, bardzo ważne staje się prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej, mającej na celu nie tylko eksploatację zasobów rybnych, ale także ich ochronę i restytucję.

Nowy rozdział w ochronie i zarządzaniu rybostanem otwiera Polska strategia Bioróżnorodności na lata 2015-2020. Jego celem jest poprawa stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym ryb wodnych słodkowodnych, i zapewnienie długotrwałego przetrwania populacji ryb w dobrym stanie ekologicznym.

Sprawdź także:

Jakie ryby morskie nadają się do akwarium?

Czym jest spinning w wędkarstwie?

Jakie są nielegalne zanęty na ryby?

Jaka jest najlepsza zanęta na karpia?

Jaka jest najlepsza zanęta na leszcza?

Co kupić mamie na urodziny?

Redakcja twoje-seriale.pl

Hej! Jesteśmy pasjonatami kultury, seriali, kina, teatru, rozwijania pasji i nowych zajawek! Spędź z nami czas i poznaj świetne sposoby na rozwój swoich zainteresowań i miłe spędzenie wolnych wieczorów!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?